Camera inspectie

Zowel binnen als buiten de gebouwen zijn we bij Hurkens Rioolservice in staat om het riool inwendig met een rioolcamera te inspecteren en te controleren op lekkages. Bij een inspectie met een camera volgen we de route van de rioolinspectiecamera door het rioolstelsel op een scherm. Zodoende kunnen we verschillende schadebeelden herkennen.

Advies voor optimalisatie van het riool
Middels de camerabeelden kunnen wij een inschatting maken van de problemen die zich in het riool voordoen. Op basis hiervan bieden we een passend advies om de werking van het riool weer te optimaliseren. Vaak kan bijvoorbeeld de lekkage van de riolering verholpen worden door reparatie zonder meteen de hele rioolbuis te vervangen.

Wij maken een opname van de riolering die wij U per mail toesturen, als U dat wenst maken we een objectief rapport van onze bevindingen.

Op onderstaand telefoonnummer is Hurkens Rioolservice
24 uur per dag bereikbaar voor een riool ontstopping of inspectie.
06 – 51 34 90 71